BALKAN CINEMA MEETING uz podršku Udruge filmske industrije na 11. Mostar Film Festivalu

Konferencija BALKAN CINEMA MEETING održana je u hotelu Mostar 17. studenog u okviru biznis segmenta 11. Mostar Film Festivala. Konferencija je realizovana u saradnji i uz podršku Udruge filmske industrije (UFI), članica AGICOA i nosilac dozvole za kolektivno upravljanje pravima za kablovsku retransmisiju audio-vizuelnih radova u BiH.

Kao uvodničar i prvi predavač na Konferenciji bio je Antonio Beus direktor UFI-a koji je predstavio UFI kao samostalnu, nestranačku i nevladinu Udrugu koja ima za cilj ostvarivanje kolektivnih i srodnih prava sukladno zakonu, te zaštitu statusa i promicanje interesa i ciljeva članova udruge kod zaštite autorskih prava. Udruga se, naglasio je Beus, također zalaže za suzbijanje svih protupravnih radnji kada su u pitanju autorska prava i srodna prava. Udruga također nudi pomoć pri sklapanju ugovora u svezi prijenosa prava korištenja autorskih djela te sklapanja kolektivnih ugovora.

Tema koja je bila prva na rasporedu jesteNovi pristup zaključivanja kolektivnog Ugovora u kablovskoj distribuciji“. Beus je pojasnio šta je to autorsko djelo, tko je autor i kakva prava ima, te koja su to prava u pravnom prometu. Billo je riječi i o odnosu autor-radiodifuzna organizacija-filmski producent, stanju u regiji i razvoju kabelske industrije u BiH od 2000. do danas, a Beus se osvrnuo i na trenutačnu situaciju u tom polju.

Zoran Galić iz deska Kreativna Europa Bosna i Hercegovina obrazložio je temu iz MEDIA programa od nazivom „Šanse i izazovi za filmsku industriju“.

Kao treći predavač nastupio je Jasmin Duraković, direktor Filmskog Centra Sarajevo, a tema koju je obrazlagao je bila „Moguća strategija razvoja filmske industrije u Bosni i Hercegovini“. Izlaganje je bilo sastavljeno iz dva dijela gdje se u prvom Duraković posvetio predstavlajnju rada Filmskog Centra Sarajevo, dok je u drugom dijelu bilo govora o bh. kinamtografiji i njenom mjestu u kinematografiji regiona.