Konferencija BALKAN CINEMA MEETING će se održati u hotelu Mostar, 17. studenog u okviru biznis segmenta 11. Mostar Film Festivala, čiji će tim nositi organizacione aktivnosti vezane za realizaciju konferencije. Bit će realizovana u saradnji i uz podršku Udruge filmske industrije (članica AGICOA i nosilac dozvole za kolektivno upravljanje pravima za kablovsku retransmisiju audio-vizuelnih radova u BiH).

Ideja konferencije je da se na jednom mjestu okupe relevantne osobe iz svih segmenata filmske industrije regiona, tačnije predstavnici svih najvećih produkcijskih kuća, distributerskih kompanija te kino prikazivača sa jedne strane, a sa druge strane vodeći ljudi legitimiranih institucija za prikupljanje kolektivih prava iz regiona kao i predstavnici udruga ili pojedinačnih kablovskih operatera , telekomunikacijskih kompanija, IPTV providera te predstavnici javnih TV servisa i svjetskih TV mreža iz regiona. Na konferenciju su pozvani i predstavnici državnih institucija BiH pod čijom su ingerencijom i razvoj filmske umjetnosti i ostvarivanje kolektivnih prava.

I. PREDAVANJE / 10.30 - 12.00
UDRUGA FILMSKE INDUSTRIJE

Tema:  Novi pristup zaključivanja kolektivnog Ugovora u kablovskoj distribuciji
Predavač: Antonio Beus, predsjednik Udruge filmske industrije

Antonio Beus

Udruga Filmske Industrije je samostalna, nestranačka i nevladina Udruga. Udruga UFI ima za cilj ostvarivanje kolektivnih i srodnih prava sukladno zakonu, te zaštitu statusa i promicanje interesa i ciljeva članova udruge kod zaštite autorskih prava. Udruga se zalaže za suzbijanje svih protupravnih radnji kada su u pitanju autorska prava i srodna prava. Udruga također nudi pomoć pri sklapanju ugovora u svezi prijenosa prava korištenja autorskih djela te sklapanja kolektivnih ugovora.

PAUZA / 12.00 - 12.30
KAVA

II. PREDAVANJE / 12.30 - 14.00
MEDIA program

Tema:  MEDIA potprogram - šanse i izazovi za filmsku industriju
Predavač: Zoran Galić, DESK KREATIVNA EVROPA BOSNA I HERCEGOVINA

Zoran Galić

MEDIA potprogram je najveći program podrške filmskoj industriju u EU. Bosna i Hercegovina je članica programa od 2013 godine a na ovom predavanju ćete detaljnije saznati o uslovima apliciranja, rokovima kao i pozitivnim primjerima iz BiH i regiona. Predavanje će držati Zoran Galić, šef MEDIA Deska BiH a namjenjeno je filmskim producetima, distributerima, predstavnicima filmskih festivala i edukativnih ustanova.

PAUZA / 14.00 - 15.00
RUČAK

III. PREDAVANJE / 15.00 - 16.30
FILMSKI CENTAR SARAJEVO

Tema: Moguća strategija razvoja filmske industrije u Bosni i Hercegovini
Predavač: Jasmin Duraković, direktor Filmskog Centra Sarajevo

Jasmin Duraković