Konferencija BALKAN CINEMA MEETING će se održati u hotelu Mostar u okviru biznis segmenta 13. Mostar Film Festivala, čiji će tim nositi organizacione aktivnosti vezane za realizaciju konferencije. Bit će realizovana u saradnji i uz podršku Udruge filmske industrije (članica AGICOA i nosilac dozvole za kolektivno upravljanje pravima za kablovsku retransmisiju audio-vizuelnih radova u BiH).