Konferencija BALKAN CINEMA MEETING će se održati u hotelu Mostar, 01. prosinca u okviru biznis segmenta 12. Mostar Film Festivala, čiji će tim nositi organizacione aktivnosti vezane za realizaciju konferencije. Bit će realizovana u saradnji i uz podršku Udruge filmske industrije (članica AGICOA i nosilac dozvole za kolektivno upravljanje pravima za kablovsku retransmisiju audio-vizuelnih radova u BiH).

Ideja konferencije je da se na jednom mjestu okupe relevantne osobe iz svih segmenata filmske industrije regiona, tačnije predstavnici svih najvećih produkcijskih kuća, distributerskih kompanija te kino prikazivača sa jedne strane, a sa druge strane vodeći ljudi legitimiranih institucija za prikupljanje kolektivih prava iz regiona kao i predstavnici udruga ili pojedinačnih kablovskih operatera , telekomunikacijskih kompanija, IPTV providera te predstavnici javnih TV servisa i svjetskih TV mreža iz regiona. Na konferenciju su pozvani i predstavnici državnih institucija BiH pod čijom su ingerencijom i razvoj filmske umjetnosti i ostvarivanje kolektivnih prava.