Izbornik
Novosti
Kontakt

Popratni program /
Konferencija

Konferencija "Organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava: prošlost, sadašnjost, budućnost" će se održati od 28. do 30. 11. 2016. godine u Mostaru u sklopu 10. jubilarnog Mostar Film Festivala (MOFF) u hotelu Mostar.
Tema konferencije su organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava s osvrtom na kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u usporednim pravnim sustavima, posebice u regiji i Europi te nove tehnologije. Na konferenciji planiramo okupiti govornike koji su stručnjaci u navedenoj oblasti i koji će navedenu temu na što jasniji način približiti publici MOFF-a i našim gostima.AGICOA – ASSOCIATION FOR THE INTERNATIONAL COLLECTIVE MANAGEMENT OF AUDIOVISUAL WORKS je jedinstvena, međunarodna neprofitna organizacija osnovana prije 25 godina za praćenje i distribuciju autorskih naknada za reemitiranje audiovizualnih djela.
PREDAVANJE: Tom de Lange - generalni direktor AGICOA
TEMA: Položaj i djelovanje AGICOA u BiH i zemljama okruženja sa osvrtom na nove tehnologije


UFI - Udruga Filmske Industrije osnovana je s ciljem okupljanja nositelja autorskog i srodnih prava te kolektivnim ostvarivanjem autorskog i srodnih prava u oblasti kablovskog reemitiranja. Cilj Udruge je zaštita autorskog i srodnih prava i interesa nositelja autorskog i srodnih prava u Bosni i Hercegovini i inozemstvu.
PREDAVANJE: Antonio Beus -predsjednik UFI i predsjednik APAW BiH
TEMA: Prijedlog sveobuhvatnog harmoniziranog kolektivnog ugovora


Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hrcegovine nadležan je za autorsko i srodna prava te dodijeljuje dozvolu za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava pravnim licima koja ispunjavaju uvjete predviđene zakonom.
PREDAVANJE: Manda Galić - stručni suradnik za autorsko pravo, Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine
TEMA: Proces izdavanja dozvole za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava i metodologija nadzora nad radom kolektivnih organizacija


PREDAVANJE: Haris Hasić, MA, je doktorant u završnoj fazi izrade doktorske disertacije iz domena autorskog i srodnih prava, magistrant na autorskim i srodnim pravima, viši asistent na građanskopravnoj grupi predmeta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku te predavač na Internacionalnom Burč Univerzitetu; certificirani je predavač za intelektualno vlasništvo pri Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine, Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine te pri Centru za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine; predavač je za Svjetsku trgovinsku organizaciju vezanu za intelektualno vlasništvo; položio je ispit za zastupnika za industrijsko vlasništvo pri Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine; alumnus je 11. Svjetskog kolokvijuma za edukatore intelektualnog vlasništva organizovanog od strane Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo i Svjetske trgovinske organizacije; napisao je tri knjige vezane za autorska i srodna prava te brojne članke koji su objavljeni kako u inostranstvu tako i u Bosni i Hercegovini; član je Evropskog udruženja predavača intelektualnog vlasništva.
TEMA: Karakteristike i izazovi ostvarivanja i kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava povodom audiovizuelnih autorskih djela


Sva prava pridržana © Mostar film festival 2016. This site is design and powered by GCR production.