Mostar Film Festival

Kazališno-filmska udruga OKTAVIJAN
Adresa: Muje Pašića 8, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Transakcijski račun: 3381002202830543 UniCredit bank
ID broj: 4227515490000

www.moff.ba | moff@moff.ba | Facebook

SLAVEN KNEZOVIĆ / Direktor

MAJA KNEZOVIĆ LASIĆ / umjetnička direktorica

FILIP KNEZOVIĆ / izvršni producent

ODJEL ZA MEDIJE 

press@moff.ba